Bouwen voor CO2opslag en de toekomst

Bouwmethoden met hout en natuurlijke producten als isolatie zoals zeewier, cellulose en vele andere mogelijkheden.
Hierbij wordt CO2 opgeslagen in plaats van geproduceerd. Tiny houses rondom de hergebruikte stallen, waar uitbreiding van het gehucht kan plaats vinden. Zo blijft het concept flexibel. Door te bouwen op verhogingen zoals stelten of zoals we vroeger in Nederland op terpen bouwden, houden we het gehucht met het akkerbouw landschap droog en heeft het veen landschap de mogelijkheid weer drassig te groeien. Veen is een natuurlijke CO2 opslag.
Daarmee maken we een nieuw buurtschap toekomstbestendig. Groene daken zorgen voor een passief klimaatconcept van de woningen en in plaats van dat chemische materialen gebruikt worden er mogelijkheden weer de oude wijzen van dichting door middel van riet en teer toe te passen.
Het gebruik van turf zorgt voor isolatie. Cross laminated timber is een duurzaam bouwmateriaal wat zorgt voor maximale warmte isolatie, flexibele indelingen, geprefabriceerd, damp open en er kan in elke stijl gebouwd worden. De gekruisde houtelementen zorgen voor een enorme stabiliteit en zijn aardbevingsbestendig. Zo kan het autarkisch gehucht overal stabiel blijven staan, in elke omstandigheid. Daarnaast is CLT buiten zijn hoge belastbaarheid ook nog eens heel licht. Wat zich uit in een lichtere fundering en daarmee een kleinere belastende footprint.