De typologie van een gerenoveerde boerderij tot woning wordt steeds vaker toegepast. Prachtige grote woningen worden opgeleverd waar een gezin heerlijk kan vertoeven. Maar in een gigantische stal of boerderij een woning realiseren kost flink wat geld en is voor een aantal weggelegd.

De wens om buiten de stad groeit de laatste jaren steeds meer. Veel starters en jonge gezinnen hebben weinig plek
en groen in de stad en dromen ervan in het groen te wonen. Alleen zit hier ook een prijskaartje aan en is al die ruimte
niet eens nodig.

De leegstand in de agrarische sector groeit in de afgelopen jaren ontzettend en steeds meer boerenbedrijven staan
leeg of staan op het punt uit de business te raken. Er wordt verwacht dat 50% van de vrijkomende agrarische bebouwing in 2030 leeg staat. Miljoenen vierkante meters agrarisch grond komt tot dan vrij. Er wordt daardoor ook druk gezocht naar functieveranderingen voor alles staat te vergaan.

Door de leegstand van deze grote erfstukken en panden duiken steeds weer nieuwe problemen op waaronder een stijging in drugscriminaliteit. Zonder sociale binding is er geen zicht op wat er in de lege boerderijen gebeurt en
vormen zich broeinesten van ellende. Deze leegstand biedt mogelijkheden om de typologie van woonboerderij
naar een volgend niveau te tillen. Door deze leegstaande stallen te renoveren en er woningen van 100 – 200m2 in
te plaatsen kunnen de voormalige industriegebouwen een nieuwe functie innemen als hoofdgebouw voor het
moderne gehucht. Vroegere veestallen met stankcirkels die ervoor zorgen dat er in de wijde omtrek geen andere bebouwing te vinden is, zijn een uitmuntende kandidaat om het buurtschap te stichten. Ruimte om eigen
akkerbouw, eigen vee en moestuinen te houden.

Samenstelling van woonmogelijkheden

Noaberschap is Twents voor een agrarische gemeenschap van noabers, oftewel buren. Binnen deze groep heerst
een gevoel van buurtschap, dat zo ver gaat als dat men het een noaberplicht noemt. In een gehucht kan zo’n gevoel van nabijheid ontstaan, waar iedereen voor en met elkaar zorgt. Samen in het landschap wonen, omringd door landbouw en landschap. In tijden van nu en de toekomst is thuiswerken steeds normaler en soms noodzakelijk. Waar men vroeger naar de stad trok om dichterbij werk te zijn, kan men nu op afstand thuis werken, beter dan ooit. Dit opent deuren om de wens te vervullen van jonge gezinnen en starters om buiten de stad te gaan wonen. Het Tiny House concept is al aantal jaar groeiend, veel verschillende concepten. Veel verschillende concepten, zoals gemaakt van afvalplastic, futuristische caravans kunnen een aanvulling zijn op de woningen in de stal, waardoor er uitbreiding kan plaatsvinden voor het gezin, het gehucht en het landschap.

De architectuur van landhuizen verschilt enorm per streek, regio, gebied. Dat maakt de verschillende boerderijen
steeds zo eigen. Door de verwantschap met de plek, de natuur en de lokale boerderijen aan te gaan, gaan we op
een respectabele manier om met de authenticiteit van de locatie. Door architectonische elementen, lokale
materialen en bouwmethoden toe te passen landen zowel de gerenoveerde stallen als de tiny houses in het landschap.
Verschillende functies zijn mogelijk om de noaberschap te organiseren. Voorbeelden zijn boerderijlodges, waar
1 of meer gezinnen recreatief kunnen vertoeven. Zo worden er ook inkomsten gemaakt en zou bijvoorbeeld de
moestuin kunnen fungeren als bron voor een klein bed&breakfast of restaurant.