Belangrijk onderdeel van een nieuw buurtschap is een omvorming van de agrarische gronden naar natuur. Het doel van natuur- en landschapsbeheer is de kwaliteit van natuur en landschap in Nederland te behouden en te verbeteren. Voor een beter inzicht in (de ontwikkeling van) de natuur- en landschapskwaliteit is de Index Natuur en Landschap ontwikkeld. Voor nieuw buurtschap wordt aangesloten op deze index en per locatie bestudeerd wat de meest passende vorm van natuurontwikkeling wordt.

Op elk nieuw buurtschap komt een voedselbos en visvijver waarbij de omvang afhankelijk is van het type landschap op de desbetreffende locatie.

Voedselbos en visvijver

Een voedselbos is veel meer dan een bos waar eetbare soorten in staan; dat is immers het geval in ieder bos. Voedselbosbouwers ontwerpen, planten en beheren voedselbossen als zelfvoorzienende ecosystemen waaruit op termijn het hele jaar kan worden geoogst. Afhankelijk van het seizoen varieert de oogst van diverse soorten fruit, noten, zaden en groenten tot wortels, knollen, paddenstoelen, eetbare bloemen en honing. Daarnaast levert een vitaal
voedselbos een rijke ‘oogst’ op aan hoogwaardige natuur, aantrekkelijk landschap en andere nuttige producten zoals hout, medicinale kruiden en zaai- en plantgoed. Een voedselbos is met andere woorden een hartverwarmende verzoening van natuur en landbouw.

Een visvijver heeft een natuurlijk evenwicht en heeft weinig onderhoud nodig, belast het milieu minimaal en is relatief goedkoop. Je hebt geen dure en milieubelastende filters, pompen, uv-lampen en chemicaliën nodig. Bovendien is deze waternatuur een prettige plek voor insecten, kikkers en padden, die in de stad vaak te weinig leefruimte hebben. Daarnaast kan een vijver fungeren als waterberging en een drinkplaats voor dieren. Het houden van bijen levert rauwe honing op, dit is lekker en gezond. Het bevat belangrijke vitaminen, mineralen, aminozuren en antioxidanten. Daarnaast zijn bijen specialist in het bestuiven van bloemen, gewassen en fruitbomen. Door bijen te houden vergroot men de kans dat het groenten en fruit zoveel en zo goed mogelijk wordt bestoven voor optimale groei en bloei. In een eigen moestuin kan zelf bepaald worden welke mestsoorten worden gebruikt, welke zaden gezaaid worden en op welke manier plantenziektes en ongedierte bestrijdt worden. Door biologisch te tuinieren, krijgt men in de loop van het seizoen maandenlang een overvloed aan verse, biologische groente tot hun beschikking.
(bronnen Milieucentraal / Hammerhof)

Biologische bijenstal | Mellifera e. V.
Mellifera e. V. is een Duits bedrijf dat zich inzet voor een ecologische en natuurlijke bijenteelt en daarbij ook de bescherming van de bijen. De honingbij is belangrijk voor ons ecosysteem. De gezondheid van de bijenkolonies hangt voor een groot deel af van de bijenteelt, dus de namier waarop bijen worden gehouden. het gaat bij een biologische bijenstal dus niet om het behalen van maximale honingopbrengst maar om de bijenteelt in harmonie te houden met de behoeften van de bijen. Het doel is daarbij ook om de hun leefomstandigheden zo goed mogelijk overeen te laten komen met die in het wild.