Visie

De greendeal van de EU 2050 ( klimaat neutraal) laat aangaande agrarische bestemmingen geen twijfel over de toekomst qua reductie CO2, terugdringen intensieve veehouderij en het creëren van nieuwe natuur. De overheid heeft grote duurzame ambities, maar ook noodzaak tot het creëren van nieuwe woningen.
Door de afname in biodiversiteit neemt het belang van flora en fauna steeds meer toe.
Stichting De Groene Ontwikkeling (i.o.) wil hier een bijdrage aan leveren met een complete “360 graden” aanpak, waarin de belangen van alle betrokken partijen zoals overheid, boeren en toekomstige bewoners worden verenigd.

Missie

Groenontwikkeling om in te wonen in plaats van in het groen te gaan wonen. De herontwikkeling van een agrarische bestemming naar kleinschalige wooncomplexen ‘nieuwe buurtschappen’ die zelfvoorzienend, energieopwekkend en met een diverse samenstelling van bewoners zijn. Daarbij behalen we de meest optimale duurzaamheid en waardecreatie, zowel in economisch als ecologisch en sociaal opzicht met permanente kennisontwikkeling.

Strategie

Door contact te leggen met overheid, provincie, gemeentes en (lokale) belangenorganisaties, maar ook de juiste groene investeerders en subsidiekanalen ontwikkelen wij projecten die worden uitgevoerd met deskundige partners. Stichting De Groene Ontwikkeling (i.o.) wil haar aanpak en kennis toepassen over meerdere locaties, waarbij het ontwikkelconcept gelijk blijft. De manier waarop er wordt omgegaan met het landschap, de stedenbouw en architectuur vraagt om een locatie specifieke aanpak.

Van boerenbedrijf naar groen buurtschap

Het gehucht. Een kleine woonplaats. Een dorp dat te klein is om een dorp genoemd te worden. Een buurtschap. Een noaberschap. Een collectivum. Een samenstelling van woningen en bewoners, afgelegen van de bewoonde wereld, maar vaak horend bij een stad of dorp. Een kleine nederzetting. Het autarkisch gehucht. Een zelfvoorzienend buurtschap.

Groene omgeving
Productielandschap verandert in natuur. Onderdeel hiervan is een voedselbos, waarin CO2 wordt opgeslagen en dat tevens fungeert als voedselbron. Dit bos is voedsel,- en vitaminerijk en hier groeien appels, peren, kastanjes enzovoort.

Zelfvoorzienend
Volledig zelf in levensonderhoud voorzien. Maar ook de woning wordt voorzien in de energiebehoefte. Denk hierbij aan duurzame energie van bijvoorbeeld zonnepanelen en windwokkels. Een zelfvoorzienend huis vangt regenwater op of wint op een andere manier water. Dat water kan vervolgens met filters gezuiverd worden.

Onbezorgde jeugd
Voor kinderen en tieners is het belangrijk om in een groene omgeving op te groeien. Bomen om in te klimmen, rennen en spelen in het groen dragen bij aan de ontwikkeling van jeugd op gebied van gezondheid, motoriek en sociale vaardigheden.

Mantelzorg
Groene dagbesteding bevordert de gezondheid en het welzijn van vele mensen die mantelzorg behoeven.

Sociaal
In de stad zit je dichter op elkaar, hierdoor negeer je elkaar sneller vanuit een sociaal mechanisme. Van nature heeft de mens de neiging om zich te verbinden met een eigen plek en hier ook een verantwoordelijk voor te voelen. In de stad wordt dit minder. Meer mensen bij elkaar zorgt voor een minder groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving. Door het aantal mensen in een gebied te beperken in een groter gebied, worden mensen meer op elkaar aangewezen en zullen ze ook meer voor elkaar zorgen. In tegenstelling tot de drukke stad waar deze zorg door de overheid geregeld wordt.