Waar komen de nieuwe buurtschappen?

Een nieuw buurtschap is niet locatie gebonden en kan door heel Nederland en omstreken ontwikkeld worden. De exacte invulling van het landschap en de uitstraling van de architectuur kan per streek verschillen. In het algemeen zijn locaties geschikt in het buitengebied in de nabijheid van stedelijk gebied (recreatief uitloopgebied van dorp of stad) of locaties tegen bestaand natuurgebied aan (ecologische verbindingen voor nieuwe natuur).

Op verschillende locaties wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het toepassen van het plan voor een nieuw buurtschap. Binnenkort meer over deze locaties.