Duurzaam en circulair

Herontwikkeling agrarische gebieden en boerenerven


Groene omgeving vs. stad

Productielandschap verandert in natuur met voedselbos. CO2 opslag in het bos dat tevens fungeert als voedselbron

Sociaal

Minder mensen in een groter gebied zorgt ervoor dat mensen meer op elkaar zijn aangewezen en elkaar ondersteunen

Gezond leven

Het is belangrijk om op te groeien in een groene omgeving. Bomen om in te klimmen, rennen en spelen in het groen dragen bij aan de gezondheid, motoriek en sociale vaardigheden

Zelfvoorzienend

Volledig zelf in levensonderhoud voorzien. Ook de woning wordt voorzien in de energiebehoefte. Inpassing van duurzame zon- en windenergie

Levensloop

Levensloopbestendig wonen of doorgroeien in de woningbehoefte binnen het bestaande buurtschap

Greendeal EU 2050

CO2 reductie bij agrarische bestemming en terugdringen intensieve veehouderij en het creëren van nieuwe natuur

15.900

Aantal boerenbedrijven dat de komende 10 jaar stopt door een gebrek aan opvolgers
(VK 13-01-2021)

17

Aantal gedeelde doelen op alle schaalniveaus, in alle landen (SDG's Sustainable Development Goals)

50%

Percentage stikstofreductie voor de komende 10 jaar om de Nederlandse natuur weer in een goede staat te brengen

2030

In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% gereduceerd zijn ten op zichte van 1990 (Internationaal klimaatakkoord 2015)

Missie

Groenontwikkeling om in te wonen
in plaats van in het groen te gaan wonen