Visie

De greendeal van de EU 2050 ( klimaat neutraal) laat ook aangaande
agrarische bestemmingen geen twijfel over de toekomst qua reductie CO2,
terugdringen intensieve veehouderij en het creëren van nieuwe natuur. De
overheid heeft dus grote duurzame ambities, maar ook noodzaak tot het
creëren van nieuwe woningen waarbij de Stichting Groene Ontwikkeling een
bijdrage aan wil leveren met een complete “360 graden” aanpak waarin de
belangen van alle betrokken partijen zoals overheid, boeren en toekomstige
bewoners worden verenigd.

Missie

De herontwikkeling van een agrarische bestemming naar kleinschalige
wooncomplexen die zelfvoorzienend, energieopwekkend en met een diverse
samenstelling van bewoners zijn.
Daarbij behalen we de meest optimale duurzaamheid en waarde creatie
zowel in economisch als ecologisch en sociaal opzicht met permanente
kennisontwikkeling.

Strategie

Door contact te leggen met overheid, provincie, gemeentes en (lokale)
belangenorganisaties maar ook de juiste groene investeerders en
subsidiekanalen ontwikkelen wij een pilotproject die uitgevoerd met
deskundige partners. Daarna gaat de Stichting Groene Ontwikkeling haar
aanpak en kennis verder uitrollen over meerdere locaties waarbij het ontwikkel
concept gelijk blijft, echter het landschap, de stedebouw en architectuur
locatie specifiek reageren.